เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร CDE รุ่น 8 ปีการศึกษา 2567

📢 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร CDE รุ่น 8 ปีการศึกษา 2567

“ศูนย์เบาหวานศิริราช เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน การศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes Educator Program, Post Graduate Education Division, Faculty of Medicine Siriraj Hospital) รุ่น 8 ปีการศึกษา 2567”

*เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 20 มิ.ย. 2567*

หลักสูตรระยะเวลา 1 ปี การเรียนการสอนแบบ Hybrid (On-site และ Online)

ภาคเรียนที่ 1 (สิงหาคม - พฤศจิกายน 2567)

Lecture & Discussion (On-site และ Online) (เฉพาะวันพฤหัส - ศุกร์)

On-site Workshop (เฉพาะวันพุธ - พฤหัส - ศุกร์)

ภาคเรียนที่ 2 (มกราคม - กรกฎาคม 2568)

Diabetes Self-Management Education and Support (DSMES) Practice ฝึกปฏิบัติงานที่หน่วยงานต้นสังกัด

Case Discussion อภิปรายกรณีศึกษาที่โรงพยาบาลศิริราช 1 - 2 สัปดาห์/เดือน

 

📝 รายละเอียดและสมัครเข้าศึกษา

https://drive.google.com/drive/folders/1BF4eIDwtHeURTmJrkASZ9C_qZHG4jtPk?usp=sharing

 (ผู้เรียนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา)

📞 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เบาหวานศิริราช โทร. 02-419 9568-9 ต่อ 105, 111 (คุณกัญญาภัค / คุณสุภาวิตา)

CDE 8 Poster20

 

แสดงความคิดเห็น