รายละเอียด

การตรวจเลือดที่ปลายนิ้วด้วยตนเองสำคัญอย่างไร

หมายเหตุ  :  สงวนลิขสิทธิ์โดย: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารประกอบ  : 

update : 28/1/2562 15:48:11