:ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน:

วิดีทัศน์ความรู้โรคเบาหวาน


การฉีดยาด้วยปากกาฮิวมาเพ็น (Humapen)

update : 31/1/2562 14:12:46


การฉีดอินซูลินด้วยปากกาออโต้เพ็น (Autopen)

update : 31/1/2562 14:07:07


การฉีดยาอินซูลินโดยปากกาโนโวเพ็น (Novopen)

update : 31/1/2562 14:06:15