:ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน:

แผ่นพับเกี่ยวกับเบาหวาน


การตรวจเลือดที่ปลายนิ้วด้วยตนเองสำคัญอย่างไร

update : 28/1/2562 15:48:11


ภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดขนาดเล็ก

update : 28/1/2562 15:39:49


เบาหวานกับการถือศีลอด

update : 28/1/2562 15:36:49


คุณรู้จักเบาหวานดีแค่ไหน

update : 28/1/2562 15:32:05

แผ่นพับเกี่ยวกับโภชนาการ


ลดอาหารหวาน มัน เค็ม

update : 28/1/2562 16:10:56


อ่านฉลากโภชนาการ

update : 28/1/2562 16:09:36


รายการอาหารแลกเปลี่ยน

update : 28/1/2562 16:09:08


น้ำตาลและสารให้ความหวาน

update : 28/1/2562 16:07:02


ไขมัน

update : 28/1/2562 15:51:41


ใยอาหารสำคัญอย่างไรกับร่างกาย

update : 28/1/2562 15:50:13


โซเดียม

update : 28/1/2562 15:49:04