: สมุดเยี่ยมชม :
ข้อความที่ 9
ชื่อผู้ส่ง : จาตุพร ญาณสุคนธ์
E-mail ผู้ส่ง : sirirajtec@gmail.com
ข้อความ : ขอติดต่อเว็บมาสเตอร์เพื่อขอคำแนะนำในการจัดทำเว็บไซต์ของโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) พี่โอ๊ จาตุพร ญาณสุคนธ์ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 โทร. 41005-6, 081-807-4944
วัน/เดือน/ปี ที่ส่ง : 23/3/2559 14:38:07
ข้อความที่ 4
ชื่อผู้ส่ง : admin
E-mail ผู้ส่ง : sidmcenter@gmail.com
ข้อความ : ทดสอบระบบครั้งที่ 2
วัน/เดือน/ปี ที่ส่ง : 19/8/2558 16:31:58