:: กิจกรรมหน่วยงาน ::


โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ Case Manager และพัฒนาทีมดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

[18/6/2562 13:55:04]  


โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2562 “Update diabetes management and holistic care 2019 ”

[2/5/2562 16:45:02]


ค่ายเบาหวานศิริราช ครั้งที่ 16

[24/4/2562 9:10:00]


ขอเชิญชวนผู้เป็นเบาหวานร่วมสนับสนุนสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติในโครงการ "IDF selfie campaign on Universal Health Coverage"

[23/4/2562 10:08:33]


เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา พ.ศ.2562

[23/4/2562 9:27:18]