คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจกิจกรรมทุกท่าน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

"อาสาสมัครใส่ซอง ส.ค.ส. ปี 2566"

โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 16 - 31 มกราคม  2566 เวลา 09:00 - 16:00 น.

(ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ลักษณะงาน นำการ์ด  ใส่ลงซองปิดผนึก และนับจำนวนซองที่ทำเสร็จ จัดวางให้สวยงาม

รับสมัครผู้ที่สนใจเพียงวันละ 5 คนต่อวัน

คุณสมบัติอาสาสมัคร

1. นักเรียนนักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป 

2. ต้องได้รับวัคซีน Covid-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

3. ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า 1 วันต้องส่งผลตรวจ ATK ทางข้อความเพจ “ศิริราชเพื่อสังคม” พร้อมแจ้งชื่อนามสกุล

การแต่งกาย

 - นักเรียน / นักศึกษา ชุดนักเรียน/นักศึกษา เรียบร้อย

 - ประชาชนทั่วไป แต่งกายสุภาพกางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น

หมายเหตุ ***โปรดสนใจเป็นพิเศษ***

   1. จะมีการนัดอบรมพูดคุยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบZoom ล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์ จะมีเจ้าหน้าที่โทรนัดหมายและแจ้งรหัสการเข้าประชุมในE-mail ถ้าไม่เข้าร่วมอบรมก่อนจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

   2.  มีใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้สำหรับอาสาสมัครที่ต้องการใบรับรอง  แต่จะได้ภายหลังจากวันที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2 สัปดาห์ โดยการส่งทางไปรษณีย์

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครกิจกรรมโดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก

     1. เข้าสู่เว็บไซต์ Google ค้นหาคำว่า "ศูนย์อาสาสมัครศิริราช" แล้วเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก

     2. รอรับ E-mail ยืนยัน ภายใน 48 ชม.

     3. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสที่ได้รับจาก E-mail ของท่าน

     4. เลือกกิจกรรม "อาสาสมัครใส่ซอง ส.ค.ส. ปี 2566"  ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกศูนย์อาสาสมัครแล้ว

     1. เข้าสู่ระบบ “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช”

     2. กดเข้าร่วมกิจกรรม "อาสาสมัครใส่ซอง ส.ค.ส. ปี 2566"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจกรรมเพื่อสังคม

โทร. 02 419 9350 -1 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved