ศูนย์อาสาสมัครศิริราช ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ที่มีในรักงานจิตอาสา มาทำกิจกรรม "อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด"  ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 3

โดยจะเริ่มกิจกรรม 16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

เวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. รวม 7 ชม.

 

รับสมัครผู้ที่สนใจเพียงวันละ 4 คนต่อวัน

คุณสมบัติอาสาสมัคร

1. นักเรียนนักศึกษา  อายุ 16 - 25 ปี

2. สุขภาพร่างกายแข็งแรง

3. แต่งกายชุดนักเรียน / นักศึกษาเรียบร้อย

4. ต้องได้รับวัคซีน Covid-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

5. อาสาสมัครส่งผลตรวจ ATK พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ทางข้อความเพจ “ศิริราชเพื่อสังคม” ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 1 วัน

หมายเหตุ ***โปรดสนใจเป็นพิเศษ***

   1. จะมีการนัดอบรมพูดคุยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบZoom ล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์ จะมีเจ้าหน้าที่โทรนัดหมายและแจ้งรหัสการเข้าประชุมในE-mail ถ้าไม่เข้าร่วมอบรมก่อนจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

   2.  มีใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้สำหรับอาสาสมัครที่ต้องการใบรับรอง  แต่จะได้ภายหลังจากวันที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2 สัปดาห์ โดยการส่งทางไปรษณีย์

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครกิจกรรมโดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก

     1. เข้าสู่เว็บไซต์ Google ค้นหาคำว่า "ศูนย์อาสาสมัครศิริราช" แล้วเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก

     2. รอระบบอนุมัติ ภายใน 48 ชม.

     3. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัส ของท่าน

     4. เลือกกิจกรรม อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด(มกราคม-กุมภาพันธ์)  ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

 

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกศูนย์อาสาสมัครแล้ว

     1. เข้าสู่ระบบ “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช”

     2. กดเข้าร่วมกิจกรรม อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด (มกราคม-กุมภาพันธ์) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจกรรมเพื่อสังคม 

โทร. 02 419 9350 -1 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved