คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญชวนบุคลากรภายในคณะฯและผู้ที่สนใจกิจกรรมทุกท่าน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "อาสาสมัครใส่ซองส่งต่อความสุข ส.ค.ส. ปีใหม่ 2565"

โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่

วันที่ 10 - 28 มกราคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น.

(ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1.  การเข้าร่วมกิจกรรมผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียนและเลือกกิจกรรมในเว็บไซต์ศูนย์อาสาสมัครศิริราช

 2. เลือกวันที่จะมารับการ์ดและซองในระบบเว็บไซต์

 3.  ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ห้องงานประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 เพื่อรับการ์ดและซอง (ตามวันที่เลือกไว้ในระบบ) พร้อมทั้งแจ้งวันที่จะนำส่ง การ์ดและซอง

 4. นำการ์ดใส่ซองในพื้นที่ที่ใดก็ได้ที่สะดวก (พื้นที่ต้องสะอาด)

 5. นำส่งการ์ดและซอง กับเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ ชั้น 1  (ตามวันที่กำหนดส่ง)

โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่

 รับสมัครอาสาสมัคร จำนวน 5 คน/วัน

ลักษณะงาน

นำการ์ดปีใหม่ ใส่ลงซองปิดผนึก และนับจำนวนซองที่ทำเสร็จ จัดวางให้สวยงาม

หมายเหตุ

   - เลือกกิจกรรมแล้วไม่สะดวกเข้าร่วม กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนถึงวันเข้าร่วมกิจกรรม 3-7 วันล่วงหน้า

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครกิจกรรมโดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก

     1. เข้าสู่เว็บไซต์ Google ค้นหาคำว่า "ศูนย์อาสาสมัครศิริราช" แล้วเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก

     2. รอรับ E-mail ยืนยัน ภายใน 48 ชม.

     3. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสที่ได้รับจาก E-mail ของท่าน

     4. เลือกกิจกรรม “อาสาสมัครใส่ซองส่งต่อความสุข ส.ค.ส. ปีใหม่ 2565” ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

     **จะมีเจ้าหน้าที่โทรนัดหมายวันเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนล่วงหน้า 1 – 2 วัน ในช่วงเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป**

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกศูนย์อาสาสมัครแล้ว

     1. เข้าสู่ระบบ “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช”

     2. กดเข้าร่วมกิจกรรม “อาสาสมัครใส่ซองส่งต่อความสุข ส.ค.ส. ปีใหม่ 2565”    

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจกรรมเพื่อสังคม

โทร. 9 9350 - 1  หรือ 082 626 2117

(ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved