ศูนย์อาสาสมัครศิริราช และฝ่ายวิจัย (หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R และหน่วยวิจัยขับเคลื่อนนโยบาบสุขภาพ SiHP)  ขอเชิญบุคลากรศิริราช ทุกท่านที่สนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร "อาสา สานอิ่ม" โครงการแบ่งปันความอิ่ม @บางกอกน้อย เพื่อลงพื้นที่ประสานความอิ่ม ขยายความสุข... สู่ชุมชนบางกอกน้อย ให้ "ร้านค้าอยู่ได้ ชุมชนอิ่มสุข คนลำบากอิ่มท้อง"

รอบที่ 1 - 2 รับสมัครอาสาจำนวน 26 คน
สามารถเลือกวันเข้าร่วมกิจกรรมได้

ระหว่างวันที่ 13 - 20 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

   เวลา 09.00 - 12.00 น. ชุมชนคลองล่าง จำนวน 4 คน

   เวลา 13.00 - 16.00 น. ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น  จำนวน 4 คน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

   เวลา 09.00 - 12.00 น. ชุมชนสวนหลวง จำนวน 2 คน

   เวลา 13.00 - 16.00 น. ชุมชนวัดมะลิ 1   จำนวน 4 คน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

   เวลา 15.00 - 16.00 น. ชุมชนวัดอัมพวา จำนวน 4 คน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

   เวลา 09.00 - 12.00 น. ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง จำนวน 4 คน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

   เวลา 09.00 - 12.00 น. ชุมชนซอยบุปผาสวรรค์ จำนวน 4 คน


คุณสมบัติอาสาสมัคร

1. เป็นบุคลากรชาวศิริราช

2. มีแรง มีใจ เพศวัยไม่เกี่ยว

3. สามารถลงพื้นที่ได้ตามวัน-เวลาที่เลือกไว้

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครกิจกรรมโดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก
     1. เข้าสู่เว็บไซต์ Google ค้นหาคำว่า "ศูนย์อาสาสมัครศิริราช" แล้วเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก
     2. รอรับ E-mail ยืนยัน ภายใน 48 ชม.
     3. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสที่ได้รับจาก E-mail ของท่าน
     4. เลือกกิจกรรม "อาสา สานอิ่ม"  ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

 **เจ้าหน้าที่จะทำการโทรนัดหมายก่อนวันเข้าร่วมกิจกรรม 1 - 2 วัน**

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกศูนย์อาสาสมัครแล้ว

     1. เข้าสู่ระบบ “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช”

     2. กดเข้าร่วมกิจกรรม "อาสา สานอิ่ม"

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจกรรมเพื่อสังคม 

โทร. 02 419 9350 -1 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved