ศูนย์อาสาสมัครศิริราช ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ที่มีในรักงานจิตอาสา มาทำกิจกรรม "อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect Application" ที่โรงพยาบาลศิริราช

รับสมัครกิจกรรม วันที่ 2 มีนาคม – 30 กันยายน 2563(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลาการปฏิบัติงาน 08.00 - 12.00 น.

รับสมัครผู้ที่สนใจเพียงวันละ 5 คนต่อวัน

รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม ดังนี้

   1. ช่วยเหลือให้คำแนะนำการใช้อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect Application เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ

   2. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลในการลงทะเบียนผ่านระบบฯ

คุณสมบัติอาสาสมัคร

   1. นักเรียนหรือนักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 15 - 35 ปี 

   2. มีความสามารถในการใช้สมาร์ทโฟนได้ดี

   3. มีทักษะการสื่อสาร เรียนรู้เร็ว มีใจรับงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครกิจกรรมโดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก

     1. เข้าสู่เว็บไซต์ Google ค้นหาคำว่า "ศูนย์อาสาสมัครศิริราช" แล้วเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก

     2. รอรับ E-mail ยืนยัน ภายใน 48 ชม.

     3. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสที่ได้รับจาก E-mail ของท่าน

     4. เลือกกิจกรรม "อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect  Application "  ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

 

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกศูนย์อาสาสมัครแล้ว

     1. เข้าสู่ระบบ “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช”

     2. กดเข้าร่วมกิจกรรม "อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect  Application "

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจกรรมเพื่อสังคม 

โทร. 02 419 9350 -1 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved