อาสาสมัครงาน ๑๓๑ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียติ

     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญชวนบุคลากรภายในคณะฯและผู้ที่สนใจกิจกรรมทุกท่าน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "อาสาสมัครงาน ๑๓๑ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียติระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๑ โรงพยาบาลศิริราช

ลักษณะงาน

บริการแจกน้ำดื่ม อาหารสำหรับผู้เข้าร่วมงานเทศน์ฯ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๒ ช่วงเวลา ได้แก่

ช่วงเช้า เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รับอาสาสมัคร จำนวน ๑๕ คน

ช่วงเย็น เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. รับอาสาสมัคร จำนวน ๑๕ คน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครกิจกรรมโดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก
     1. เข้าสู่เว็บไซต์ Google ค้นหาคำว่า "ศูนย์อาสาสมัครศิริราช" แล้วเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก
     2. รอรับ E-mail ยืนยัน ภายใน 48 ชม.
     3. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสที่ได้รับจาก E-mail ของท่าน
     4. เลือกกิจกรรม อาสาสมัครงาน ๑๓๑ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียติ  ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกศูนย์อาสาสมัครแล้ว

     1. เข้าสู่ระบบ “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช”

     2. กดเข้าร่วมกิจกรรม อาสาสมัครงาน ๑๓๑ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียติ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจกรรมเพื่อสังคม

โทร. 02 419 9350 – 1 , 02 419 9065

ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved