ศูนย์อาสาสมัครศิริราชเปิดรับสมัครกลุ่มดนตรีจิตอาสาที่จะมาขับกล่อมบทเพลง มาร้อง เล่น เต้นรำ ในกิจกรรม “อาสาสมัครดนตรีจิตอาสา” ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – เดือนธันวาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถเลือกวันทำกิจกรรมได้ ในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 หรือ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่วงเวลาในการเล่น

รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ ลานพระบิดา หรือ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

ข้อกำหนดโดยละเอียดของอาสาสมัครดนตรีจิตอาสา

1. ต้องเป็นกลุ่มของหน่วยงานองค์กร ภาครัฐ เอกชน  นักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่มนักร้องอิสระ

2. มีความเชี่ยวชาญในการเล่นดนตรี/ขับร้อง(ด้วยความไพเราะ)

3. สามารถเล่นดนตรีได้ตามวันและเวลาที่ศูนย์อาสาสมัครศิริราชกำหนด

4. สามารถนำเครื่องดนตรี และเครื่องเสียงอื่นๆ(เพิ่มเติม)มาเองได้ (ทั้งนี้คณะฯมีเครื่องเสียงสนับสนุนตามรายละเอียดที่แจ้งไว้เท่านั้น)

5. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกของศูนย์อาสาสมัครศิริราชทุกคน

6. ต้องไม่เปิดรับบริจาคเพื่อกิจกรรมอื่นหรือเรียกร้องขอบริจาคเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว หรือไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อุปกรณ์/เครื่องเสียง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่คณะฯมีจัดเตรียมให้

1. ชุดเครื่องเสียง (ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนเริ่มกิจกรรม)

            - ลำโพงขนาดเล็ก 2 ตัว

            - ไมค์มีสาย พร้อมขาตั้ง 2 ตัว

            - ไมค์ไร้สายพร้อมขาตั้ง 4 ตัว

2. เครื่องดนตรี

            - แกรนด์เปียโน (1 หลัง) * ศาลาศิริราช 100 ปี

            * ถ้ามีความประสงค์จะเล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆโปรดนำมาเองและแจ้งผู้ประสานงานก่อนล่วงหน้า 1 เดือน

3. อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

            - รางปลั๊กไฟ (ความยาว  3 เมตร)

            - พัดลม/แอร์ ตามพื้นที่

            - โต๊ะหน้าขาว

            - เก้าอี้เบาะนวม

**หมายเหตุ กลุ่มดนตรีจิตอาสาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องทำหนังสือแสดงความจำนงค์ขอทำกิจกรรมดนตรีภายในโรงพยาบาลศิริราช

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครกิจกรรมโดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก

1. เข้าสู่เว็บไซต์ Google ค้นหาคำว่า "ศูนย์อาสาสมัครศิริราช" แล้วเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก

2. รอรับ E-mail ยืนยัน ภายใน 48 ชม.

3.  เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสที่ได้รับจาก E-mail ของท่าน

4. เลือกกิจกรรม “อาสาสมัครดนตรีจิตอาสา

5. รอการประสานงานกลับจากเจ้าหน้าที่เรื่องนัดหมาย วัน เวลา ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกศูนย์อาสาสมัครแล้ว

1. เข้าสู่ระบบ “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช”

2. กดเข้าร่วมกิจกรรม “อาสาสมัครดนตรีจิตอาสา

3. รอการประสานงานกลับจากเจ้าหน้าที่เรื่องนัดหมาย วัน เวลา ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจกรรมเพื่อสังคม

โทร. 02 419 9350 -1 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved