โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด 
ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม  กาญน่ะจ๊ะบุรี “อาสา” คนทำไม้กวาดถวายวัด 
วันเสาร์ที่ ๒๙ – วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

[ ความตั้งใจ ]
๑.ต้องการเผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
๒.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป
๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
๔.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป

[ รับสมัครอาสามารถบัส ] จำนวน ๕๐ ท่าน ไม่จำกัดอายุ
[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ

[ ค่าใช้จ่าย ]
สมทบทุนกิจกรรมคนละ 350 บาท 

 

[ ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง ]
๑.ค่าอาหารน้ำดื่มทุกมื้อ
๒.ค่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ 100 บาท

( นักเรียน นักศึกษามีบัตรลดเหลือ 50 บาท ผู้สูงอายุ 60 ขึ้นไปฟรี )
๓.ร่วมสมทบทุนค่าน้ำค่าไฟ ค่าบำรุงสถานที่พัก คนละ 30 บาท

** นักเรียน นักศึกษา มีเซ็นรับรอง และตราประทับ และ เอกสารรับรอง หากต้องการขอได้ในวันกิจกรรม**

[ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม] 
๑.กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก ไม่สร้างความรำคาญให้ผู้อื่น
๒.ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม
๓.ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน
๔.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมา การพนัน และอบายมุขทุกชนิด
( รับอาสาสมัครเฉพาะที่เดินทางด้วยรถบัสเท่านั้น )

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfs3kBrOYPaeocgT2SbESP2tSzk237FWzpCcK7WILVqSEMGg/viewform

 

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved