อาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วย

1. กิจกรรมอาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด

2. อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect Application

3. อาสาช่วยประคองผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย 

ขอบคุณน้องๆอาสาสมัครทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved