อาสาใส่ซองส่งความสุข สคส. ปีใหม่ ปี 2562

เปิดรับอาสา : 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 17 ธันวาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครใส่ซองส่งต่อความสุข ส.ค.ส. ปีใหม่ 2565

เปิดรับอาสา : 9 มกราคม 2565 ถึง 28 มกราคม 2565

ปิดรับอาสา


อาสาใส่ซองวันมหิดล ประจำปี 2564 (เฉพาะบุคลากรภายใน)

เปิดรับอาสา : 23 สิงหาคม 2564 ถึง 3 กันยายน 2564

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครใส่ซองส่งต่อความสุข ส.ค.ส. ปีใหม่ 2564

เปิดรับอาสา : 16 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครพาตรวจ

เปิดรับอาสา : 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 1 มกราคม 2564

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครใส่ซอง(เชิญชวนบริจาคสมทบทุนโครงการผู้สูงอายุ)

เปิดรับอาสา : 29 ตุลาคม 2563 ถึง 16 พฤศจิกายน 2563

ปิดรับอาสา


ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ในหลวงในความทรงจำ

เปิดรับอาสา : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 9 ตุลาคม 2563

ปิดรับอาสา


อาสาใส่ซองวันมหิดล ประจำปี 2563

เปิดรับอาสา : 5 สิงหาคม 2563 ถึง 21 สิงหาคม 2563

ปิดรับอาสา


อาสา สานอิ่ม เฉพาะบุคลากรภายในคณะฯ

เปิดรับอาสา : 8 พฤษภาคม 2563 ถึง 18 พฤษภาคม 2563

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect Application

เปิดรับอาสา : 20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved