อาสาใส่ซองส่งความสุข สคส. ปีใหม่ ปี 2562

เปิดรับอาสา : 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 17 ธันวาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด (มีนาคม - เมษายน)

เปิดรับอาสา : 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 เมษายน 2566

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect Application (มีนาคม-เมษายน)

เปิดรับอาสา : 17 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 26 เมษายน 2566

เปิดรับอาสาอาสาสมัครใส่ซอง ส.ค.ส. ปี 2566

เปิดรับอาสา : 11 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด(มกราคม-กุมภาพันธ์)

เปิดรับอาสา : 9 มกราคม 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด

เปิดรับอาสา : 6 กันยายน 2565 ถึง 22 ธันวาคม 2565

ปิดรับอาสา


อาสาสมัคร "Safety for my patients" จิตอาสาช่วยประคองผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย

เปิดรับอาสา : 22 กรกฎาคม 2565 ถึง 29 กันยายน 2565

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครบริการและแนะนำผู้ป่วย (ผู้ป่วยสัมพันธ์)

เปิดรับอาสา : 19 กรกฎาคม 2565 ถึง 23 ธันวาคม 2565

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครใส่ซองส่งต่อความสุข ส.ค.ส. ปีใหม่ 2565

เปิดรับอาสา : 9 มกราคม 2565 ถึง 28 มกราคม 2565

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved