อาสาใส่ซองส่งความสุข สคส. ปีใหม่ ปี 2562

เปิดรับอาสา : 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 17 ธันวาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด

เปิดรับอาสา : 4 มิถุนายน 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect Application

เปิดรับอาสา : 30 พฤษภาคม 2562 ถึง 27 ธันวาคม 2562

เปิดรับอาสา


ดนตรีจิตอาสาประจำเดือน มิถุนายน 2562

เปิดรับอาสา : 28 พฤษภาคม 2562 ถึง 13 มิถุนายน 2562

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครงาน ๑๓๑ ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียติ

เปิดรับอาสา : 17 เมษายน 2562 ถึง 19 เมษายน 2562

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครภาคฤดูร้อน

เปิดรับอาสา : 10 เมษายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครดนตรีจิตอาสา

เปิดรับอาสา : 4 เมษายน 2562 ถึง 19 ธันวาคม 2562

เปิดรับอาสา


อาสาใส่ซองงาน ๑๓๑ ปี ศิริราชเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

เปิดรับอาสา : 27 มีนาคม 2562 ถึง 4 เมษายน 2562

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครร่วมกิจกรรม “Big Cleaning ถนนวังหลัง”

เปิดรับอาสา : 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 3 มีนาคม 2562

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครตัดเย็บถุงผ้า

เปิดรับอาสา : 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 มีนาคม 2562

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved