อาสาสมัครบริการหน่วยตรวจโรคจักษุ (เมษายน-พฤษภาคม)

เปิดรับอาสา : 27 มีนาคม 2567 ถึง 29 พฤษภาคม 2567

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด (เมษายน-พฤษภาคม)

เปิดรับอาสา : 21 มีนาคม 2567 ถึง 22 พฤษภาคม 2567

เปิดรับอาสา


อาสาช่วยประคองผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย (มีนาคม-พฤษภาคม)

เปิดรับอาสา : 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 พฤษภาคม 2567

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect Application(มีนาคม-พฤษภาคม)

เปิดรับอาสา : 22 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 พฤษภาคม 2567

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครบริการหน่วยตรวจโรคจักษุ (กุมภาพันธ์-มีนาคม)

เปิดรับอาสา : 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 มีนาคม 2567

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด (กุมภาพันธ์-มีนาคม)

เปิดรับอาสา : 23 มกราคม 2567 ถึง 20 มีนาคม 2567

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครประจำจุดวัดความดันโลหิต (มกราคม-กุมภาพันธ์)

เปิดรับอาสา : 19 ธันวาคม 2566 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2567

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด (มกราคม)

เปิดรับอาสา : 14 ธันวาคม 2566 ถึง 22 มกราคม 2567

ปิดรับอาสา


อาสาช่วยประคองผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย (ธันวาคม-กุมภาพันธ์)

เปิดรับอาสา : 21 พฤศจิกายน 2566 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2567

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved