อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด

เปิดรับอาสา : 4 มิถุนายน 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect Application

เปิดรับอาสา : 30 พฤษภาคม 2562 ถึง 27 ธันวาคม 2562

เปิดรับอาสา


เที่ยวเรือนจำ ทำบ้านดิน ที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี

เปิดรับอาสา : 21 พฤษภาคม 2562 ถึง 6 กันยายน 2562

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครดนตรีจิตอาสา

เปิดรับอาสา : 4 เมษายน 2562 ถึง 19 ธันวาคม 2562

เปิดรับอาสา


ขยายเวลารับอาสาสมัคร Safety for my patients (อาสาประคอง)

เปิดรับอาสา : 31 มกราคม 2562 ถึง 24 ธันวาคม 2562

เปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved