อาสาสมัคร "Safety for my patients" จิตอาสาช่วยประคองผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย

เปิดรับอาสา : 22 กรกฎาคม 2565 ถึง 29 กันยายน 2565

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครบริการและแนะนำผู้ป่วย (ผู้ป่วยสัมพันธ์)

เปิดรับอาสา : 19 กรกฎาคม 2565 ถึง 23 ธันวาคม 2565

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved