อาสาใส่ซองส่งความสุข สคส. ปีใหม่ ปี 2562

เปิดรับอาสา : 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 17 ธันวาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด

เปิดรับอาสา : 6 กันยายน 2565 ถึง 22 ธันวาคม 2565

เปิดรับอาสา


อาสาสมัคร "Safety for my patients" จิตอาสาช่วยประคองผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย

เปิดรับอาสา : 22 กรกฎาคม 2565 ถึง 29 กันยายน 2565

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครบริการและแนะนำผู้ป่วย (ผู้ป่วยสัมพันธ์)

เปิดรับอาสา : 19 กรกฎาคม 2565 ถึง 23 ธันวาคม 2565

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครใส่ซองส่งต่อความสุข ส.ค.ส. ปีใหม่ 2565

เปิดรับอาสา : 9 มกราคม 2565 ถึง 28 มกราคม 2565

ปิดรับอาสา


อาสาใส่ซองวันมหิดล ประจำปี 2564 (เฉพาะบุคลากรภายใน)

เปิดรับอาสา : 23 สิงหาคม 2564 ถึง 3 กันยายน 2564

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครใส่ซองส่งต่อความสุข ส.ค.ส. ปีใหม่ 2564

เปิดรับอาสา : 16 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครพาตรวจ

เปิดรับอาสา : 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 1 มกราคม 2564

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครใส่ซอง(เชิญชวนบริจาคสมทบทุนโครงการผู้สูงอายุ)

เปิดรับอาสา : 29 ตุลาคม 2563 ถึง 16 พฤศจิกายน 2563

ปิดรับอาสา


ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ในหลวงในความทรงจำ

เปิดรับอาสา : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 9 ตุลาคม 2563

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved