อาสาใส่ซองส่งความสุข สคส. ปีใหม่ ปี 2562

เปิดรับอาสา : 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 17 ธันวาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด(มิถุนายน)

เปิดรับอาสา : 25 พฤษภาคม 2566 ถึง 29 มิถุนายน 2566

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด(พฤษภาคม)

เปิดรับอาสา : 21 เมษายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครประคองผู้ป่วย Safety for my patients (พฤษภาคม – มิถุนายน)

เปิดรับอาสา : 21 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect  Application(พฤษภาคม – มิถุนายน)

เปิดรับอาสา : 21 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครใส่ซอง ส.ค.ส. ปี 2566

เปิดรับอาสา : 11 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด(มกราคม-กุมภาพันธ์)

เปิดรับอาสา : 9 มกราคม 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด

เปิดรับอาสา : 6 กันยายน 2565 ถึง 22 ธันวาคม 2565

ปิดรับอาสา


อาสาสมัคร "Safety for my patients" จิตอาสาช่วยประคองผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย

เปิดรับอาสา : 22 กรกฎาคม 2565 ถึง 29 กันยายน 2565

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครบริการและแนะนำผู้ป่วย (ผู้ป่วยสัมพันธ์)

เปิดรับอาสา : 19 กรกฎาคม 2565 ถึง 23 ธันวาคม 2565

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved