...

ดนตรีจิตอาสา กลุ่ม "ขับร้องด้วยใจ ให้ด้วยรัก"

ดูภาพทั้งหมด
...

อาสาสมัคร“ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”

ดูภาพทั้งหมด
...

เทศกาลทำดีหวังผล Good Society Expo 2018

ดูภาพทั้งหมด
...

ดนตรีจิตอาสา "ขับร้องด้วยใจให้ด้วยรัก"

ดูภาพทั้งหมด
...

อาสาสมัครพัฒนาคูคลองเขตบางกอกน้อย(สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

ดูภาพทั้งหมด
...

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์คลองวัดไชยทิศ ครั้งที่ 2

ดูภาพทั้งหมด
...

ปรับภูมิทัศน์ ริมคลองทรงเทวดา

ดูภาพทั้งหมด
...

ทำความสะอาดถิ่นฐานประวัติศาสตร์ย่านการค้า (วังหลัง)

ดูภาพทั้งหมด
...

อาสาสมัครพัฒนาคูคลอง ในเขตบางกอกน้อย

ดูภาพทั้งหมด

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved