เชิญชวนผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีความกังวลใจ หรือมีภาวะเครียด เข้าร่วมโครงการ "คลินิกวันสุข"

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดโครงการ “คลินิกวันสุข” เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้สู่ความสุข ให้แก่ผู้ที่มีความกังวลใจหรือมีภาวะเครียดจากการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือปัญหาเรื่องอื่นๆ

*ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้อง 403 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช*

โดยท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ผ่าน QRCode เพื่อเข้ารับบริการฟรี
กำหนดวันจัดกิจกรรม ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567
ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567
ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567
ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567
ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567
ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567

*จำกัดจำนวนไม่เกิน 8 คน ต่อครั้ง*

ติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม คลินิกผู้สูงอายุ ศิริราช
Link : http://www.facebook.com/dementia.geri.siri