เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช 24 กันยายน วันมหิดล ประจำปี 2566

24 กันยายน วันมหิดล

เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช

ขอเชิญชวนร่วมตามรอยพระราชปณิธาน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" ด้วยการร่วมบริจาคสมทบทุน “ธงวันมหิดล” ประจำปี 2566 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช

ร่วมบริจาคผ่านช่องทาง....

1. ผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก

โดยสแกนผ่าน QR Code ระบบ Prompay

2.ขอเชิญชวนร่วมบริจาคได้ที่...ศิริราชมูลนิธิ

- ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 17.30 น.

วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

- รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B ทุกวัน เวลา 09.00 – 15.30 น.

- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หยุดวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 0 2849 6726

สอบถาม โทร. 0 2419 7658 – 60, 0 2414 1414 และ 0 2419 7688 โทรสาร 0 2419 7687

E-mail : donation@sirirajfoundation.org Line : @sirirajfoundation

3. บริจาค...ผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ

ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ” (ธงวันมหิดล) ประเภทออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย สาขาพระปิ่นเกล้า หมายเลขบัญชี 031-0-04905-9

ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 638-2-13545-6

ธนาคารกรุงเทพ สาขารพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หมายเลขบัญชี 901-7-00988-8

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์ หมายเลขบัญชี 157-1-08108-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 016-2-51252-9

ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 085-2-08995-2

ธนาคารออมสิน สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 020-02404205-1

หมายเหตุ : ใบเสร็จรับเงินบริจาค สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้

โดยนำส่งสำเนาใบนำฝากธนาคาร พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประชาชน (เพื่อให้ทางศิริราชมูลนิธินำส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 นี้เท่านั้น)

ส่งผ่านทางโทรสาร 0 2419 7687, ทางไปรษณีย์, ส่งที่ “ศิริราชมูลนิธิ” หรือ E-mail : donation@sirirajfoundation.org , Line : @sirirajfoundation

เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินแก่ท่าน นอกจากนี้ยังสามารถสะสมใบเสร็จฯ เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้

ติดตามตารางการออกรับบริจาคและข้อมูลอื่นๆ ได้ทาง

www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolday

Facebook : Mahidolday : https://www.facebook.com/sirirajmahidolday/

#วันมหิดล #24กันยายน #ช่วยเหลือผู้ป่วย #mahidolday