"เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลทุกวัย ก้าวไปให้สุดปัง (Rehabilitation for All…Live Life to the Fullest!)" กิจกรรมให้ความรู้ภาคประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ภาคประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในหัวข้อ "เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลทุกวัย ก้าวไปให้สุดปัง (Rehabilitation for All…Live Life to the Fullest!)"

ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2566

ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภายในงานพบกับ..

กิจกรรมเวทีเสวนา เวลา 11.30 - 13.00 น.

กิจกรรมให้ความรู้จากบูธต่าง ๆ เวลา 09.30 - 15.30 น.

- บูธเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลเด็ก

- บูธเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลวัยทำงาน

- บูธเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ

- บูธนวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟู