โครงการก้าวแรกพระบรมศาสดา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

โครงการก้าวแรกพระบรมศาสดา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

          ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ได้จัดโครงการก้าวแรกพระบรมศาสดา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 รวมทั้งเป็นโครงการบริการทางสังคมในวาระครบรอบ 60 ปี ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด และวาระครบรอบ 135 ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมผู้ป่วย 19 ราย จัดการประชุมถ่ายทอดความรู้ทางออร์โธปิดิคส์แก่แพทย์ออร์โธปิดิคส์ประเทศเนปาล และให้คำแนะนำผู้ป่วยทางโรคกระดูกสำหรับรักษาได้โดยการไม่ผ่าตัด ในระหว่างวันที่ 1 - 6 ตุลาคม 2566 ณ เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล