โครงการตรวจคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติในเด็กเล็กและบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ หัวข้อการใช้คอนแทคเลนส์และอาการตาวาวในเด็ก

โครงการตรวจคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติในเด็กเล็กและบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ หัวข้อการใช้คอนแทคเลนส์และอาการตาวาวในเด็ก

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติในเด็กเล็ก และบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ หัวข้อการใช้คอนแทคเลนส์และอาการตาวาวในเด็ก ณ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาลและประถมต้น ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติ พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาความผิดปกติทางตาที่ตรวจพบอย่างเหมาะสม การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การใช้คอนแทคเลนส์ และอาการตาวาวในเด็ก ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย "เด็กไทยสามัคคี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบายของรัฐบาล" และ "ศิริราชเพื่อสังคม"