กิจกรรม THAILAND WORLD DELIRIUM AWARENESS DAY 2023 “ศิริราชห่วงใย สูงวัยไทย ห่างไกล DELIRIUM”

กิจกรรม THAILAND WORLD DELIRIUM AWARENESS DAY 2023 “ศิริราชห่วงใย สูงวัยไทย ห่างไกล DELIRIUM”

      วันนี้ (15 มี.ค.66) เวลา 08.00-15.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล จัดงาน THAILAND WORLD DELIRIUM AWARENESS DAY 2023 ภายใต้แนวคิด “ศิริราชห่วงใย สูงวัยไทย ห่างไกล DELIRIUM” เนื่องในวันรณรงค์การตระหนักถึงภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นความสำคัญของการเกิดภาวะดังกล่าวในผู้สูงอายุ เข้าใจวิธีการดูแลผู้ป่วย อีกทั้งรู้หลักการป้องกันโรค โดยมี ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงาน ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช
       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช บรรยายถึง “ทิศทางและการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุไทย”  พร้อมแนะนำศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร (SiACG) จากนั้นพบกับการเสวนาในเรื่องต่างๆดังนี้
- เรื่อง “NURSES’ ROLE IN  IMPROVING MULTIDISCIPLINARY DELIRIUM CARE IN PATIENT SETTING : STEPS FOR ACTION”
 ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ มุมมองผู้นำในการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายในการดูแลผู้ป่วย
- เรื่อง “รู้ได้อย่างไรว่าผู้สูงวัยใกล้ตัว กำลังเกิดภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน” เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของโอกาสเกิดภาวะซึมสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันสูงถึงร้อยละ 12-56 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย รวมถึงระยะเวลาในการรักษาตัวและอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น
- เรื่อง“ทำอย่างไรเพื่อผู้สูงอายุไทย ห่างไกลภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน” บอกเล่าประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงวัย พร้อมเผยแนวทางการป้องกันจากโรคดังกล่าว
- เรื่อง “การจัดแต่งบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ” แนะนำหลักการจัดบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน สรีรวิทยา โรคที่เป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุผู้สูงวัยหกล้มภายในบ้าน
        นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ Line Dance : สูงวัยห่างไกล..ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน   จากชมรมศิริราชอาวุโส บูธ “HAPPY HEALTH AGING สูงวัย สุขภาพดี มีความสุข” จัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ รวมทั้งประกาศผลและมอบเงินรางวัลการประกวดคลิปในหัวข้อ “อยากเห็นโรงพยาบาลเหมือนบ้านของเรา : FEELS LIKE HOME”