งาน “รังสีมีเรื่องเล่า ตอน...รังสีมีดีกว่าที่คิด”

งาน “รังสีมีเรื่องเล่า ตอน...รังสีมีดีกว่าที่คิด”

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ภายใต้ชื่องาน “หมอรังสีมีเรื่องเล่าตอน รังสีมีดีกว่าที่คิด” ในวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2566 ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

ซึ่งมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การเสวนาทางการแพทย์  นิทรรศการทางการแพทย์ และซุ้มเกมส์กิจกรรม แจกของรางวัลอีกมากมาย