ภาพบรรยากาศการเข้ารับวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม สำหรับเด็ก

ภาพบรรยากาศการเข้ารับวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม สำหรับเด็ก

งานกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล ได้ดำเนินการประสาน ให้ข้อมูลเรื่องวัคซีนCovid-19  รวมถึงดูแลในการเข้ารับวัคซีน เข็ม ที่ 1 – 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียนที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี และ 12 – 18 ปีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการเข้ารับวัคซีน  ซึ่งมีรายนามโรงเรียนดังต่อไปนี้

โรงเรียนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนโฆษิตสโมสร โรงเรียนวัดบางเสาธง โรงเรียนวัดดุสิตาราม โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง โรงเรียนวัดวิเศษการ โรงเรียนวัดพระยาทำ โรงเรียนวัดเจ้าอาม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิทักษา โรงเรียนศุภวรรณ โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี โรงเรียนวัดมะลิ โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ โรงเรียนวัดยางสุทธาราม โรงเรียนนฤมลธินธนบุรี โรงเรียนสุวรรณาราม โรงเรียนวัดศรีสุดาราม โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี โรเงรียนวัดอมรินทราราม โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม โรงเรียนวัดอัมพวา โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา โรงเรียนธรรมภิรักษ์ธนบุรี โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี โรงเรียนเทพกาญจนา โรงเรียนอนุบาลดิลกศึกษา โรงเรียนอนุบาลสุนันท์ศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา ในกรุงเทพฯ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนทิวไผ่งาม โรงเรียนcanadian international school of Thailand โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ ศูนย์การเรียนดรุณอินเตอร์นอเลจจ์ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา โรงเรียนแสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลบุษกร โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา โรงเรียนสหบำรุงวิทยา

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพฯ

โรงเรียนวิมุตยารามพิยากร  โรงเรียนดิเอสเซนส์ (The Essence) โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  โรงเรียนธนบุรีเทพีพลารักษ์  โรงเรียนมหรรณพาราม  โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน  โรงเรียนราชวินิตบางเขน  โรงเรียนกุศลสมาครวิทยา โรงเรียนกุศลสมาครวิทยา  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา  โรงเรียนพุทธศาสตร์  โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์  โรงเรียนทวีธาภิเษก โรงเรียนวิมุตยารามพิยากร  ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก  โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ – โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม  โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  โรงเรียนกุศลสมาครวิทยา  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา  โรงเรียนพุทธศาสตร์  โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา  กศน.เขตคลองเตย กศน.เขตคลองสามวา  กศน.เขตจตุจักร กศน.เขตดอนเมือง  กศน.เขตตลิ่งชัน  กศน.เขตทวีวัฒนา  กศน.เขตทุ่งครุ กศน.เขตธนบุรี  กศน.เขตบางกอกน้อย กศน.เขตบางกอกใหญ่  กศน.เขตบางกะปิ  กศน.เขตบางขุนเทียน กศน.เขตบางเขน  กศน.เขตบางคอแหลม  กศน.เขตบางแค  กศน.เขตบางนา  กศน.เขตบางพลัด  กศน.เขตบางรัก  กศน.เขตบึงกุ่ม  กศน.เขตปทุมวัน  กศน.เขตประเวศ  กศน.เขตพญาไท  กศน.เขตพระโขนง  กศน.เขตภาษีเจริญ กศน.เขตยานนาวา  กศน.เขตราชเทวี  กศน.เขตราษฎร์บูรณะ  กศน.เขตลาดกระบัง  กศน.เขตลาดพร้าว กศน.เขตวังทองหลาง  กศน.เขตวัฒนา  กศน.เขตสวนหลวง  กศน.เขตสัมพันธวงศ์  กศน.เขตสาทร  กศน.เขตหนองแขม  กศน.เขตห้วยขวาง  โรงเรียนอาชีวศึกษาธนบุรี