ภาพกิจกรรม

โครงการก้าวแรกพระบรมศาสดา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

โครงการก้าวแรกพระบรมศาสดา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

อ่านต่อ
โครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

โครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

อ่านต่อ
โครงการตรวจคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติในเด็กเล็กและบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ หัวข้อการใช้คอนแทคเลนส์และอาการตาวาวในเด็ก

โครงการตรวจคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติในเด็กเล็กและบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ หัวข้อการใช้คอนแทคเลนส์และอาการตาวาวในเด็ก

อ่านต่อ
โครงการให้ความรู้และความเข้าใจ เรื่อง

โครงการให้ความรู้และความเข้าใจ เรื่อง "AIDS" เนื่องในวันเอดส์โลก

อ่านต่อ
งานวันสะเก็ดเงินโลก 2566

งานวันสะเก็ดเงินโลก 2566

อ่านต่อ
โครงการอบรมและให้ความรู้ การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจในจิตเวชปฏิบัติ

โครงการอบรมและให้ความรู้ การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจในจิตเวชปฏิบัติ

อ่านต่อ
โครงการร้อยรักษ์ดวงใจ ห่างไกลหัวใจล้มเหลว

โครงการร้อยรักษ์ดวงใจ ห่างไกลหัวใจล้มเหลว

อ่านต่อ
โครงการตรวจคัดกรองภาวะตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ประจำปี 2565-2566

โครงการตรวจคัดกรองภาวะตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ประจำปี 2565-2566

อ่านต่อ
โครงการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้แก่เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม

โครงการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้แก่เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม

อ่านต่อ
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในเขตบางกอกน้อย ประจำปี 2566

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในเขตบางกอกน้อย ประจำปี 2566

อ่านต่อ