ภาพกิจกรรม

โครงการเสริมพลังกาย สร้างพลังใจให้ผู้ป่วยฉายรังสี (Encourage and empowerment cancer patient during radiotherapy)

โครงการเสริมพลังกาย สร้างพลังใจให้ผู้ป่วยฉายรังสี (Encourage and empowerment cancer patient during radiotherapy)

อ่านต่อ
โครงการสรีรวิทยา ศิริราชเสริมสุขภาพชุมชน ปีที่ 4

โครงการสรีรวิทยา ศิริราชเสริมสุขภาพชุมชน ปีที่ 4

อ่านต่อ
โครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

โครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

อ่านต่อ
โครงการสิทธิประโยชน์การอำนวยความสะดวกแก่ผู้นำชุมชนในเขตบางกอกน้อย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

โครงการสิทธิประโยชน์การอำนวยความสะดวกแก่ผู้นำชุมชนในเขตบางกอกน้อย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ่านต่อ
งานสัปดาห์วันมะเร็งโลกประจำปี 2567

งานสัปดาห์วันมะเร็งโลกประจำปี 2567

อ่านต่อ
โครงการวันนอนหลับโลก World Sleep day 2024 ครั้งที่ 3

โครงการวันนอนหลับโลก World Sleep day 2024 ครั้งที่ 3

อ่านต่อ
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล 2567

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันพยาบาลสากล 2567

อ่านต่อ
วันต้อหินโลก 2567

วันต้อหินโลก 2567

อ่านต่อ
โครงการ

โครงการ "ร้อยรักษ์ดวงใจ ห่างไกลหัวใจล้มเหลว" ครั้งที่ 2

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม ปี 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม ปี 2567

อ่านต่อ