สถานที่ตั้ง/ติดต่อ

ศิริราชเพื่อสังคม
CSR

ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 02-419-9350-1, 9065
โทรสาร: 02-419-7652
E-mail: csrsiriraj@gmail.com
หรือส่ง Inbox สอบถามได้ที่ Facebook page ศิริราชเพื่อสังคม