งานบริการ "ตรวจวินิจฉัยและรักษา" โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

กลุ่มผู้รับบริการ :
    ผู้ป่วยและผู้ปกครอง เด็กอายุ 5-18 ปี ที่มีปัญหาสมาธิสั้น ปัญหาการเรียน ปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ และโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

เส้นทางการเข้ารับบริการ :
      ผ่านการคัดกรองและนัดหมายจากทีมพยาบาล 

ลักษณะงานบริการ :
  ตรวจวินิจฉัยและรักษา  โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น