ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยเก่า ที่มีนัดหมายและไม่มีนัดหมายกับหน่วยตรวจโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

กลุ่มผู้รับบริการ :
-  ผู้ป่วยและผู้ปกครองอายุ อายุ 5-18 ปี ที่มีนัดหมายหรือไม่มีนัดหมายกับหน่วยตรวจโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

เส้นทางการเข้ารับบริการ :
- ผู้ป่วยที่มีนัดหมาย  ยื่นใบนัดหรือบัตร รพ.ที่หน่วยตรวจโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 6
- ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมายนำใบเก่า หรือบัตร รพ.ติดต่อห้องเวชระเบียน ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1 ห้อง 100 ก่อนขึ้นมาติดต่อที่หน่วยตรวจฯ

ลักษณะงานบริการ :
- ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง และความดันโลหิต (เฉพาะกรณีพบแพทย์)
- จัดเตรียมเอกสารเวชระเบียน แบบประเมินต่างๆและผลตรวจต่าง
- พยาบาลจิตเวชและวัยรุ่น ประเมินคัดกรอง จัดคิวตรวจตามเวลานัดหมายและความเร่งด่วน
- รอตรวจกับแพทย์หรือรับบริการกับทีมสหวิชาชีพ
- รับคำสั่งการรักษา นัดหมาย หรือส่งปรึกษาหน่วยงานอื่นๆ