ตำราจิตเวชศิริราช ศิริราช DSM-5

อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้เขียนตำราจิตเวชศาสตร์ขึ้น เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนวิชาจิตเวชของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์