คัมภีร์ป้องกันลูกติดเกม (คู่มือสำหรับผู้ปกครอง) เรื่องการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและวัยรุ่น

คู่มือเรื่องการเล่นเกมของเด็กและวัยรุ่นสำหรับผู้ปกครอง โดยกองทุนสื่อปลอดภัยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดจากลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ

https://bit.ly/31FRvkI