หนังสือโรคสมาธิสั้น

ผู้แต่ง : รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

หากท่านต้องการสนับสนุนให้โรงเรียนหรือโรงพยาบาลต่างๆ ได้รับหนังสือเล่มนี้มากยิ่งขึ้น สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ link นี้

https://research.typeform.com/to/JWakoyUh

(ราคาหน้าปกเล่มละ 790 บาท แต่สำหรับผู้บริจาคได้รับส่วนลด 10% เหลือเล่มละ 711 บาท ไม่มีค่าส่งครับ)

หากท่านต้องการรับบริจาคหนังสือ สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ link นี้

https://research.typeform.com/to/u1Zy6SbN

หากท่านต้องการสั่งซื้อส่วนตัว สามารถสั่งซื้อได้ที่ 

https://cp3008.typeform.com/to/mgKFA1jh

หรือที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ https://m.chulabook.com/product-details/110746