กค 0405.4/ว417 แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)