นร 0731.1 /ว104 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือสดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)