กค(กวจ) 0405.2/ว258 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายการ หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)