กค 0405.2/ว185 การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ (e-GP) ในส่วนของขั้นตอน "จัดทำและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา"

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)