กค (กวจ) 0405.2/ว346 การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณปีใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)