กค 0421.5/ว192 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)