กค (กวพ) 0421.3/ว190 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-market) เพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)