นฐ 0017.3/ว13239 การรายการโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน(Organizer)งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)