คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 334/2567 เรื่อง เรื่องการมอบอำนาจการดำเนินการทำลายหนังสือที่มิใช่เอกสารที่มีชั้นความลับของส่วนงาน

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)