อว 78/ว 974 แนวปฏิบัติเรื่องการทำลายหนังสือที่มีใช่เอกสารที่มีชั้นความลับของส่วนงาน

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)