อว 78.071/ทพด.102 กำหนดการปิดรับรายงานขอซื้อขอจ้าง (PR) ปีงบประมาณ 2567 และแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567-2568

อว 78.071/ทพด.102 กำหนดการปิดรับรายงานขอซื้อขอจ้าง (PR) ปีงบประมาณ 2567 และแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567-2568

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)