ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavisus Disease 2019 (COVID-19)

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)