แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)