กค 0405.3/ว 453 แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐ

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)