กค (กวจ) 0405.2/047286 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาจง พ.ศ. 2560

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)